Magyar történelem évszámok

I.e. 4000 - I.sz. 1096

  

             Munkácsy Mihály: Honfoglalás (részlet)                                  Szent korona

Évszám Esemény
Kr.e. 4000 körül Az uráli népek közösségének felbomlása (finnugorok és szamojédek)
Kr.e. 2000 körül A finnugor közösségek szétválása
Kr.e.   500 körül Az ugor közösség szétválása
Kr.u.   500 körül Magyar törzsek a Fekete-tenger partvidékén élnek
670-680    körül Késő-avar csoport költözik a Kárpát-medencébe
700-750    körül A magyarság Levédiába költözik
830 körül A magyar és kabar törzsek elszakadnak a kazár birodalomtól
839 A magyarok az Al-Dunánál, a Kárpátok előterében harcolnak
862 Első magyar kalandozás a frank birodalom területén
895

Árpád a magyar sereg élén a Vereckei-hágón keresztül benyomul az Alföldre;
Bolgár támadás éri az Etelközben maradt törzseket;
A menekülők Erdélybe nyomulnak, ahol megölik Álmost

896-900 A Kárpát-medence fokozatos elfoglalása
907 Árpád fejedelem halála
933 Magyar vereség I.(Madarász) Henrik seregétől Merseburgnál
955 Magyar vereség I.Ottó seregétől Augsburgnál
973 Géza nagyfejedelem követeket küld I.Ottó császárhoz;
Német papok és lovagok érkeznek Mo.-ra; Elkezdődik a térítés
996 Pannonhalmi apátság alapítása
997 Géza fejedelem halála; István fejedelemmé választása; Koppány lázadása
998 Koppány veresége
1001. január 1. István királlyá koronázása a II. Szilveszter pápa által küldött koronával
1001 Püspökségek szervezése 
1008 Ajtony lázadásának leverése, aki a bizánci császárral szövetkezett 
1018 körül Elkészülnek István király intelmei (Institutiones morum) 
1018 után A veszprémvölgyi görög apácamonostor alapítása 
1030 II. Konrád német császár támadása 
1031 István fia, Imre herceg halála (vadkanvadászaton) 
1032 után Vazul herceg merénylete a király ellen; Vazult megvakítják, fiait száműzik 
1038. augusztus 15. I. István halála 
1041 Trónharcok Péter és Aba Sámuel között; Aba Sámuelt királlyá választják 
1044 Ménfői csata - III. Henrik német császár győzelmet arat Aba Sámuel felett; Péter elfoglalja a trónt 
1046 Vata pogánylázadása; András megszerzi a trónt Pétertől 
1051-52 III. Henrik sikertelen támadásai a Magyar Királyság ellen 
1055 I.András megalapítja a Tihanyi-apátságot 
1061 Trónharc I.András és Béla herceg között; András halála; I.Béla trónra lépése; Vata fiának, Jánosnak a pogánylázadása
1063 I.Béla tragikus halála - fiai külföldre szöknek
1068 A magyar sereg Kerlésnél megállítja a besenyő támadást 
1074 Trónharcok Salamon és I. Béla fiai között 
1075 körül I.Géza koronát kap VII. (Dukász) Mihály bizánci császártól 
1081 Salamon sikertelen összeesküvése I.László ellen 
1083 István király és Imre herceg szentté avatása 
1091 I.László hadjárata Horvátországba; A somogyvári apátság alapítása 
1096 Keresztes hadak átvonulása Magyarországon 

 Tovább (1102-1396)

Hozzászólás:

 

vissza a címoldalra 
Melyik vers hatott rád legjobban?
Eredmények
További szavazások
 


caesarom.com címoldaláraLap tetejéreOldaltérkép
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu